جاودان، محمدعلی

نام نام خانوادگی : جاودان، محمدعلی
متولد : متولد ۱۳۲۴ در تهران
تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فلسفه و عرفان و تاريخ اسلام؛ استادان: شيخ مجتبی تهرانی، ميرزا باقر آشتيانی، سيد احمد خوانساری، مهدی حائری يزدی، سيد محمدتقی شريعتمداری
آثار : در تحليل استعمار فرهنگی، سير انحطاط دينی در غرب، نبرد مقدس يا جهاد اسلامی، شناخت )ترجمه(، نقش عايشه در تاريخ اسلام )ترجمه(
نویسنده مقاله : »سب« در جلد نهم دانشنامه.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید