تصویب مقاله خلع و مبارات

مقاله خلع و مبارات از سری مقالات گروه حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل دانشنامه قرآن شناسی در شورای علمی این گروه و با حضور حجج اسلام و المسلمین سید علی علوی قزوینی، ابوالقاسم مقیمی حاجی، فرج الله هدایت نیا، خالد غفوری الحسنی و احمد مهدی زاده بررسی و به تصویب رسید.