ترجمه و نقد مقاله «کلام اسلامی» از دائرة المعارف راتلج -۹۷

عنوان مقاله : ترجمه و نقد مقاله «کلام اسلامی» از دائرة المعارف راتلج -۹۷ نویسنده : افضلی ، جمعه خان منبع :

معارف عقلی ، شماره ۷ ، پاییز ۱۳۸۶،‌صفحه ۱۳۳ الی ۱۵۵

قسمتی از متن مقاله :

نگارنده در این نوشتار با پرداختن به تاریخچه کلام اسلامی ، موضوع های عمده کلامی و روش علم کلام را نیز گوشزد می کند. بدین منظور ، نخست تعریفی از علم کلام ارائه می کند، سپس به پیدایش این علم و جریان های عمده ای که بعدها در ان پدید آمدند و اندیشه های این جریان ها می پردازد. سرانجام با تبیین روش علم کلام ، درباره نیاز امروز جامعه اسلامی به علم کلام سخن به میان می آورد.

در این میان، نویسنده که فردی سنی مذهب است، ادعاهایی را درباره مکتب تشیع و باورهای آن مطرح می سازد که خالی از مناقشه نیست . وی در این نوشتار ادعاهایی دارد که از جمله آنها این است: شیعه پس از جنگ صفین پدید آمد؛ علم کلام تا پیش از معتزله مطرح نبوده است ؛ نیز شبعه امامت را امر نقلی می داند و مانند آن …!

این ادعاهای واهی که نه تشیع اصیل‌آن را می پذیرد و نه یک ناظر آگاه بی طرف، دری ک مأخذ به اصطلاح معتبر مطرح گردیده است که شاید خوانندگان مطالب آن را امری پذیرفته شده تلقی کنند.

دانلود مقاله : ترجمه و نقد مقاله «کلام اسلامی» از دائرة المعارف راتلج -۹۷

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید