برگزاری بیستمین جلسه شورای علمی گروه فقه عبادی دانشنامه قرآن شناسی

جلسه ۲۰شورای علمی گروه فقه عبادی دانشنامه قرآن شناسی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ با حضور آقای مقیمی، خالد غفوری، احمدی، زراعتیان، مهدی زاده برگزار شد، در این جلسه مقاله « عبادت مالی/ محمد عرب صالحی » به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید