ازدواج فاطمه(س)

فاطمه(س) دختر شخص اول جامعة اسلامی، از جایگاه ویژه‌ای نزد مسلمنان برخوردار بود. ازاین‌رو افراد سرشناس جامعة اسلامی صدر اسلام از او خواستگاری کردند. افرادی همچون، ابوبکر، عبدالرحمن‌بن‌عوف و عمربن‌خطاب از خواستگاران فاطمه(س) بودند که پیامبر(ص) به این دلیل که ازدواج فاطمه(س) امری آسمانی و نیازمند حکم الهی است و یا با استناد به سن کم فاطمه(س)، به آنها پاسخ رد می‌داد.

پیامبر(ص) برخلاف رسم عرب جاهلی، نظر دخترش را دربارة هر خواستگار می‌پرسید و فاطمه(س) نارضایتی خود را با ادب و به طور تلویحی بیان می‌داشت.

در این زمان، علی(ع) نیز با حدود ۲۴ سال سن، در آستانة ازدواج قرار داشت و با وجود علاقة فراوان به دخترعمویش، از خواستگاری فاطمه(س) شرم می‌کرد. سعدبن‌معاذ، علاقة علی(ع) به فاطمه(س) را برای رسول خدا(ص) بازگو کرد و پیامبر(ص)، موافقت خود را مبنی‌بر خواستگاری علی(ع) از فاطمه(س)، از طریق سعد به آگاهی علی(ع) رساند. علی(ع) وضو گرفت، غسل کرد، بهترین لباس خود را پوشید و دو رکعت نماز خواند و سپس برای خواستگاری خدمت رسول خدا(ص) رسید. پیامبر(ص) پس از اینکه دید شرم و حیا مانع مطرح کردن خواستة علی(ع) است، پرسید: «آیا به خواستگاری فاطمه(س) آمده‌ای؟» و علی(ع) تصدیق کرد.

پیامبر(ص) دخترش را در جریان درخواست علی(ع) گذاشت و وقتی فاطمه(س) خاموش ماند و چهره‌اش را برنگرداند، تکبیر گفت و سکوت او را نشانة رضایت دانست.

علی(ع) تربیت‌یافتة مکتب رسول خدا(ص) و تنها کسی بود که شایستة همسری دختر پیامبر(ص) بود. چنان‌که خداوند به پیامبرش فرموده است: «اگر علی را نیافریده بودم، برای فاطمه(س)، از حضرت آدم تاکنون، همسری بر روی زمین نبود».

میزان مهریة فاطمه(س) در منابع گوناگون، متفاوت و بین چهارصد تا پانصد درهم ذکر شده که از آن به «مهرالسنه» یاد کرده‌اند. دختر رسول خدا(ص) یک مهریة آسمانی نیز داشت که هرچند در منابع مختلف، متفاوت بیان شده، ولی نشانة شکوه این پیوند آسمانی و بیانگر مقام معنوی این زوج است.

مراسم عقد این زوج آسمانی، یک سال پس از هجرت، در نهایت سادگی، در مسجد و در حضور مسلمانان انجام شد. در این زمان فاطمه(س) نه‌ساله بود. مراسم عروسی و زفاف نیز، در سال دوم هجری، پس از جنگ بدر برگزار شد.

پیامبر(ص) با پولی که از فروش زره علی(ع) به دست آمده بود، مقداری از ضروریات زندگی تهیه کرد و همراه با دخترش، روانة خانة علی نمود. علی(ع) نیز اندکی از وسایل سادة زندگی را فراهم کرده بود. رسول خدا(ص) پس از دیدن جهیزیة دختر و دامادش، از خداوند خواست که این جهیزیة ساده را برای این خانواده مبارک کند. پس از عروسی، علی(ع) و فاطمه(س) در خانه‌ای نزدیک خانة پیامبر(ص) سکنی گزیدند (‘ مقالة فاطمه(س) همراه پیامبر(ص)).

ولیمه دادن در عروسی از سنت‌های پیامبران است. رسول خدا(ص) نیز در مراسم عروسی علی(ع) و فاطمه(س) غذایی فراهم کرد و همة مسلمانان را فرا خواند، با دعای پیامبر اسلام(ص)، غذا مشمول برکت الهی شد و همه مهمان‌ها سیر شدند و چیزی از غذا کم نشد.

صبح روز پس از زفاف، پیامبر(ص) به دیدار دختر و دامادش رفت و آنان را دعا کرد که زندگی پرمهر و فرزندانی مبارک داشته باشند. حاصل ازدواج علی(ع) با فاطمه(س) پنج فرزند بود: حسن، حسین، ام کلثوم، زینب و محسن.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید