آشنایی با دانشنامه قرآن شناسی

دانشنامه قرآن‌شناسی

دانشنامۀ قرآن‌شناسي، گسترده نگاشته‌اي است ساختار موضوعي، با حدود ۹۰۰ مدخل اصلي كه در سه بخش عمده‌ي ۱٫ مباحث پيرامون قرآن‏ (علوم قرآني) ۲٫ حکمت نظري (درون قرآني) ۳٫ حکمت عملي (درون قرآني)، با اهداف زیر تأليف مي‌شود:

– معرفي درست و دقيق قرآن كريم و تبيين متقن و مستند هويت و حقّانيت آن.

– تبيين بالندگي و كارايي تعاليم قرآن كريم.

– تحليل روزآمد و نظام‌مند ديدگاه‏هاي قرآني با لحاظ نظرات نوپديد و نيازهاي معاصر.

– نقد آراي انحرافي و پاسخ به پرسش‌هاي اساسي و شبهات شايع در حوزه‌ي علوم قرآني و معارف قرآن.

بخش اول ، مباحث برون‌قرآني است كه به دو محور زير تقسيم مي‌شود:

– «منطق فهم قرآن» كه به مباني و روش‌شناسي درك كلام الهي و سنجش و آسيب‌شناسي معرفت تفسيري مي‌پردازد.

– «قرآن‌شناخت» كه به مباحث تاريخ قرآن و علوم قرآني مي‌پردازد.

بخش دوم، حكمت نظري، پیرامون معارف قرآنی در باب هست‌ها و نیست‌ها فعالیت خود را در قلمرو دانش‌های خاصّ درونِ قرآن از سوی جمعی از صاحبنظران دارای صلاحیت و متخصص در قالب هشت گروه علمي دنبال مي‏كند. معرفت‏شناسي و فلسفه علم، فلسفه، عرفان، فلسفه دين، دين‏شناسي، كلام و مطالعات اديان، برخي از حوزه‏هاي موضوعي اين بخش است.

بخش سوم، حكمت عملي پيرامون معارف درون قرآن در باب بايدها و نبايدها در قلمرو دانش‌هاي خاص درون قرآن است كه در قالب پانزده گروه علمي با حضور كارشناسان زبده و دانشوران متعهد حوزه‌هاي متفاوت علوم انساني فعاليت مي‏كند. انديشه اجتماعي، مديريت، سياست، اقتصاد، فقه و حقوق، فقه عبادی ، قرآن وشیعه ، قرآن واهل بیت ، تاریخ و اخلاق، بعضي از محورهاي موضوعي اين بخش است.